Avrupa Komisyonu, oyuncaklardaki potansiyel risklere karşı çocukları korumaya yönelik mevcut kuralları güncellemek amacıyla yeni bir Tüzük Teklifi sundu.

Son Güncelleme: 25 Ağustos 2023

AB Pazarı’na sunulacak oyuncakların, AB’de üretilip üretilmediğine bakılmaksızın,  belirli güvenlik kriterlerini sağlamasını gerekli kılan düzenlemeler hâlihazırda 2009/48/AT sayılı Oyuncakların Güvenliği Hakkında Direktif ile yürütülmektedir.

Avrupa Komisyonu tarafından sözkonusu Direktif'e ilişkin bir etki değerlendirmesi yapılmış, uygulamadaki  eksiklikler ve ihtiyaçlar tespit edilerek çocukların zararlı kimyasalların sebep olabileceği olası risklerden korunmasını ve AB pazarında tehlikeli ve uygunsuz oyuncakların bulundurulmasının önüne geçilmesini teminen yeni Oyuncak Güvenliği Tüzüğü Teklifi sunulmuştur.

28 Temmuz 2023 tarihinde sunulan söz konusu Teklif ile;

  • Oyuncakların AB Pazarında serbest dolaşımda bulunabilmesi için gerekli güvenlik kriterlerinin güncellenmesi,
  • Çocukların endokrin sistemini, solunum sistemini veya belirli bir organını etkileyebilecek kimyasalların da yasaklanması,
  • Piyasada bulundurulacak oyuncakların (e-ticaret üzerinden satışa sunulanlar da dâhil olmak üzere) mevzuata uygunluğunu gösteren Dijital Ürün Pasaportu taşıması ve ithalatçıların bu pasaportları gümrük kontrollerinde sunmaları zorunluluğu getirilmesi,
  • Öngörülmeyen riskleri taşıyan oyuncakların tespit edilmesi durumunda ise Komisyonun bu oyuncakların piyasadan toplatılmasını sağlayacak yetkiyi haiz olması

amaçlanmaktadır.

Söz konusu Teklife aşağıdaki linkten ulaşmak mümkündür:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52023PC0462

Bu döküman ab.gov.tr sitesinde bulunan makaleden otomatik üretilmiştir