Piller ve Atık Pillere ilişkin Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü 10 Temmuz 2023 tarihinde kabul edildi.

Son Güncelleme: 14 Temmuz 2023

Konsey piller ve atık piller için sürdürülebilirlik kurallarını güçlendiren yeni bir tüzük kabul etti. Tüzük, pillerin üretimden, yeniden kullanıma ve geri dönüşüme kadar tüm yaşam döngüsünü düzenleyecek ve pillerin güvenli, sürdürülebilir ve rekabetçi olmalarını sağlayacaktır.

Döngüsellik kapsamında pillerin tüm yaşam döngüsünün ele alınması, pillerin kullanım ömrü sonlandıktan sonra nasıl muamele edileceğine ilişkin düzenlemeleri de gerektirdiğinden, geri dönüşüm pazarlarının ve atık pillerden elde edilen ikincil ham madde için pazar oluşturulmasının desteklenmesi beklenmektedir. Üreticilerin, AB pazarına ilk kez sundukları pillere ilişkin Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu (Extended Producer Responsibility-EPR) getirilmektedir. Yeni düzenleme, pilin kullanım ömrü boyunca çevresel ve sosyal etkilerin azaltılmasını hedeflemektedir. Bu amaçla düzenleme, piyasaya arz edilen piller için kullanılan hammaddelerin kaynağını doğrulaması gereken operatörler için sıkı kurallar belirlemektedir.

Tüzük, 2006 yılında yayımlanan mevcut direktifin yerini alacak ve özellikle atık yönetimi açısından mevcut mevzuatı tamamlayacaktır.

Detaylı Bilgi için:

AB Konseyi basın açıklaması:

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/07/10/council-adopts-new-regulation-on-batteries-and-waste-batteries/

Bu döküman ab.gov.tr sitesinde bulunan makaleden otomatik üretilmiştir