AB Komisyonu “2023 Vergi Politikaları Raporunu” Yayımladı

Son Güncelleme: 11 Temmuz 2023

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından hazırlanan 2023 Vergi Politikaları Raporunda üye ülkelerin vergi politikalarının içeriği ve uygulamadaki etkinliği incelenerek tespit edilen eksikliklerin iyileştirilmesine yönelik tavsiyeler yer almaktadır.

Raporda; Ukrayna- Rusya savaşı ile ortaya çıkan enerji krizi sonrası yaşanan yüksek enflasyon, nüfustaki ani değişiklikler, dijitalleşmenin yaygınlaşması, küresel şirketlerin sayısının artması, iklim değişikliği ve küresel eşitsizlikler gibi toplumsal sınamalar karşısında vergi idarelerinin harekete geçerek geleceğe yönelik ve ihtiyaca uygun vergi politikaları tasarlamaları gerektiği vurgulanmaktadır.

Rapor, 25 Ekim 2023 tarihinde Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Komisyonu işbirliği ile düzenlenecek “AB Vergi Sempozyumu” çalışmalarına da katkı sağlayacaktır.

Raporun tamamına aşağıdaki adresten erişim sağlanabilir:

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/2209a0fc-1ec9-11ee-806b-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-289228432

Bu döküman ab.gov.tr sitesinde bulunan makaleden otomatik üretilmiştir