2023 Avrupa İnovasyon Skor Tablosu ve Bölgesel İnovasyon Skor Tablosu Yayımlandı

Son Güncelleme: 07 Temmuz 2023

AB Komisyonu tarafından her yıl yayımlanan ve Avrupa Birliği’ne (AB) üye ve aday ülkeler, diğer Avrupa ülkeleri ve küresel rakiplerin araştırma ve inovasyon performansının karşılaştırılabilir bir değerlendirmesi olan Avrupa İnovasyon Skor Tablosu Raporu açıklandı.

Rapora göre AB’ye üye ülkeler arasında inovasyon performansı sıralamasında ilk sırayı Danimarka aldı. Bu ülkeyi İsveç, Finlandiya, Hollanda ve Belçika izledi.

Bu yılki raporla birlikte iki yılda bir çıkarılan Bölgesel İnovasyon Skor Tablosu da yayımladı. Bölgesel düzeyde, 2016'dan bu yana toplam 239 bölgeden 211'inde inovasyon performansı arttı. 

Bahse konu raporlara internet sayfasına paylaşılan bağlantı üzerinden ulaşılabilir: 

https://research-and-innovation.ec.europa.eu/statistics/performance-indicators/european-innovation-scoreboard_en

Bu döküman ab.gov.tr sitesinde bulunan makaleden otomatik üretilmiştir