AB 2022 Bölgesel Rekabet Edebilirlik Endeksi Yayımlandı

Son Güncelleme: 05 Nisan 2023

AB Komisyonu Bölgesel ve Kentsel Politika Genel Müdürlüğü AB bölgelerinin rekabet edebilirliğini ölçtüğü çalışmasının beşincisi olan 2022 Bölgesel Rekabet Edebilirlik Endeksini (Regional Competitiveness Index) 27 Mart 2023 tarihinde yayımlamıştır. 

Çalışmada, AB bölgeleri arasında halen önemli gelişmişlik farkları bulunduğu, ancak en son çalışmanın yapıldığı 2016 yılından bu yana, daha az gelişmiş bölgelerin rekabet edebilirliklerinin giderek arttığı belirtilmektedir.

Rekabetçiliğin daha yüksek olduğu ülkelerde bölgeler arası farkların daha az olduğu görülmektedir. Bu bölgelerde GSYH daha yüksek olup, kadınların çalışma koşulları daha elverişlidir ve yeni mezunlar için iş bulma imkanları daha caziptir.

Üye devletlerde (Almanya, İtalya ve Hollanda hariç) başkentler en rekabetçi bölge olarak öne çıkmaktadır.

AB bölgeleri halen gelişmişlik farklarını azaltmak ve rekabet edebilirliklerini güçlendirmek için AB desteğine ihtiyaç duymakta ve AB Bölgesel Politikası istihdam, sürdürülebilir kalkınma ve vatandaşların refahı açısından hayati önem taşımaktadır

Bu döküman ab.gov.tr sitesinde bulunan makaleden otomatik üretilmiştir