Mali İşbirliği Koordinasyon Kurulu 12. Toplantısı Gerçekleştirildi

Son Güncelleme: 09 Ocak 2023

Mali İşbirliği Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı, Katılım Öncesi Yardım Ulusal Koordinatörü (NIPAC) Büyükelçi Faruk Kaymakcı başkanlığında, ilgili Bakanlıklarımız ve kurumlarımızın üst düzey yetkililerinin katılımıyla 9 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirildi.

Kurul toplantısında Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) II Dönemi (2014-2020) ve III Dönemi (2021-2027) uygulama süreci, IPA III Dönemi programlaması, IPA III Yetki Devri çalışmaları ve AB fonlarına bütüncül yaklaşım konularında bilgilendirme ve istişarelerde bulunuldu.

Mali İşbirliği Koordinasyon Kurulu, IPA kapsamında tahsis edilen AB fonlarının etkin, amacına uygun ve zamanında kullanımının teminine yönelik kararlar almak ve mali işbirliği sürecindeki gelişmeler hakkında kurumlarımızı bilgilendirmek amacıyla belirli aralıklar ile toplanmaktadır.

Bu döküman ab.gov.tr sitesinde bulunan makaleden otomatik üretilmiştir