Açık Rıza ve Aydınlatma Metinleri

Son Güncelleme: 13 Ocak 2023

AÇIK RIZA METİNLERİ

Çalışan Açık Rıza Metni

Çalışan Adayı Açık Rıza Metni

AYDINLATMA METİNLERİ

Çalışan Aydınlatma Metni

Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

Bilgi Talep Eden Kişi Aydınlatma Metni

Çalışan Yakını Aydınlatma Metni

Hibe Faydalanıcısı Aydınlatma Metni

İlgili Basın Mensubu Aydınlatma Metni

Katılımcı Aydınlatma Metni (Bursiyerler)

Katılımcı Aydınlatma Metni (Yarışmadan Derece Elde Eden Öğrenciler)

Katılımcı Aydınlatma Metni (Toplantıya Katılım Sağlayan Kişiler)

Katılımcı Aydınlatma Metni (Yarışmaya Katılan Öğrenciler)

Katılımcı Aydınlatma Metni

Kurumu Temsil Eden Çalışan Aydınlatma Metni

Milletvekili Aydınlatma Metni

Potansiyel Tedarikçi Çalışanı Aydınlatma Metni

Potansiyel Tedarikçi Yetkilisi Aydınlatma Metni

Kurumun Hukuki Uyuşmazlık İçinde Olduğu Kişi Aydınlatma Metni

Kurumun Hukuki Uyuşmazlık İçinde Olduğu Kişilerin Temsilcileri İçin Aydınlatma Metni

Stajyer Aydınlatma Metni

Tedarikçi Çalışanı Aydınlatma Metni

Tedarikçi Yetkilisi Aydınlatma Metni

Tedarikçi Aydınlatma Metni

Paydaş Aydınlatma Metni

Temsilci Aydınlatma Metni (Çeviri Temas Kişisi Olan Öğretim Üyeleri)

Temsilci Aydınlatma Metni (Potansiyel Yararlanıcı)

Temsilci Aydınlatma Metni

Veli-Vasi Temsilci Aydınlatma Metni

Ziyaretçi Aydınlatma Metni

Arayan Kişi Katmanlı Aydınlatma Metni

 

Bu döküman ab.gov.tr sitesinde bulunan makaleden otomatik üretilmiştir