Türkiye-AB 2 No’lu Alt Komite Toplantısı çevrimiçi olarak gerçekleştirildi

Son Güncelleme: 16 Aralık 2022

Türkiye - AB 2 No’lu İç Pazar ve Rekabet Alt Komitesi toplantısı AB ile İlişkiler Genel Müdürü Elif Kurşunlu ve Avrupa Komisyonu Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdürlüğü Türkiye Masası Şefi Bernard Brunet eş başkanlığında, ilgili kurum ve kuruluşlarımızın temsilcilerinin katılımıyla 15-16 Aralık 2022 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir.

İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi, Kamu Alımları, Şirketler Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Rekabet Politikası ve Tüketici ve Sağlığın Korunması Fasıllarının ele alındığı 2 No’lu Alt Komite toplantısında, söz konusu fasıllara ilişkin mevzuat uyum durumu, idari kapasite ve uygulamaya ilişkin güncel bilgiler taraflarca karşılıklı olarak paylaşılmıştır.

Bu döküman ab.gov.tr sitesinde bulunan makaleden otomatik üretilmiştir