Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Son Güncelleme: 28 Kasım 2022

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) Danışma Kurulu toplantısı, Dışişleri Bakan Yardımcısı, TÜRKAK Yönetim Kurulu Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı’nın katılımıyla 28 Kasım 2022 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında TÜRKAK Yönetim Kurulu Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ile TÜRKAK Genel Sekreteri Banu Müderrisoğlu, Danışma Kurulu üyelerine hitap etti.

Açılış konuşmalarının ardından düzenlenen çalıştayda Danışma Kurulu üyeleri ile Kurumun gelecek politika, strateji ve hedefleri, TÜRKAK’ın tarafsızlığının korunmasına yönelik tavsiyeler ile Kurumun dış ticaretteki rolünün geliştirilmesi gibi konularda fikir alışverişinde bulunuldu.

Çalıştay çıktılarının aktarılmasının ardından görüş ve önerilerin dinlenmesi ile üyelerin sorularının yanıtlanmasının akabinde Danışma Kurulu toplantısı sona erdi.

Bu döküman ab.gov.tr sitesinde bulunan makaleden otomatik üretilmiştir