Interreg NEXT Akdeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı Tanıtım Etkinliği İzmir’de Düzenlendi

Son Güncelleme: 21 Eylül 2022

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı’nın ülkemizdeki uygulanmasından sorumlu olduğu Interreg NEXT Akdeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programının 2021-2027 dönemine yönelik bir tanıtım etkinliği 20 Eylül 2022 tarihinde İzmir’de düzenlendi.

Etkinlik, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Başkanlığımızın faydalanıcısı olduğu, “Üçüncü Dönemde (2021-2027) IPA Fonlarının Verimliliğini ve Üretkenliğini Artırmak için Entegre Stratejik Yaklaşımın Güçlendirilmesi” projesi kapsamında hibrit olarak gerçekleştirildi.

Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan’ın katılarak açılışını yaptığı etkinlikte ayrıca, Programın Yönetim Makamı Temsilcisi Aldo Puleo ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, İşbirliği Ekibi Başkanı Georg Wiesner de birer konuşma yaptı.

Çevrimiçi olarak da takip edilen etkinlikte, Avrupa Birliği Başkanlığı yetkili ve uzmanlarınca “Sınır Ötesi İşbirliği Programları 2021-2027 Dönemi”, “Akdeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2021-2027 Dönemi” ve “Ulusal İrtibat Noktalarının 2021-2027 Dönemi Sınır Ötesi İşbirliği Programlarındaki Rolü” konularında bilgiler verilen sunumların yanı sıra, Program Yönetim Makamı ile Aqaba Ortak Sekreteryasından temsilciler; program kapsamında daha önce uygulanmış projelerdeki tecrübelerini paylaşarak, önümüzdeki dönemde uygulanacak projelere ışık tuttuğu sunumlarını gerçekleştirdi.

Tanıtım etkinliğine, sınır ötesi işbirliği programlarının potansiyel yararlanıcıları olan yerel yönetimler, merkezi idarenin bölgesel temsilcilikleri, üniversiteler, eğitim kurumları, iş destekleme kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katılarak 2023 yılı itibariyle başlaması planlanan yeni uygulama dönemi hakkında bilgi aldı.

Etkinlikte yapılan sunumlar için lütfen tıklayınız.

Teklif çağrılarını takip etmek için https://cbc.ab.gov.tr/ ve https://www.enicbcmed.eu/home internet adreslerini ziyaret edebilirsiniz.  

Bu döküman ab.gov.tr sitesinde bulunan makaleden otomatik üretilmiştir