Interreg NEXT Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı Proje Uygulama Eğitimi Samsun’da düzenlendi

Son Güncelleme: 07 Temmuz 2022

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı’nın Ulusal Otorite sıfatıyla ülkemizdeki yönetimi ve uygulanmasından sorumlu olduğu sınır ötesi işbirliği programlarının 2021-2027 dönemine yönelik gerçekleştirdiği proje uygulama eğitimleri serisinin üçüncüsü 6-7 Temmuz 2022 tarihlerinde Samsun’da düzenlendi.

Eğitim, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Başkanlığımızın faydalanıcısı olduğu, “Üçüncü Dönemde (2021-2027) IPA Fonlarının Verimliliğini ve Üretkenliğini Artırmak için Entegre Stratejik Yaklaşımın Güçlendirilmesi” projesi kapsamında gerçekleştirildi.

Karadeniz bölgesindeki 25 ilimizi kapsayan Interreg NEXT Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programına 2021-2027 döneminde, proje sunmayı amaçlayan potansiyel yararlanıcılara yönelik düzenlenen iki günlük eğitime; yerel yönetimler, merkezi idarenin bölgesel temsilcilikleri, üniversiteler, eğitim kurumları, iş destekleme kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Samsun’un yanı sıra programa dahil olan diğer illerden de katılım sağlanan eğitimde katılımcılar; sınır ötesi işbirliği programları özelinde proje fikirleri yaratılması, proje faaliyetlerinin ve bütçesinin detaylandırılması ve proje formlarının doldurulması hususlarında bilgilendirilmiş, 2022 yılı sonu ve 2023 yılı başında duyurulacak teklif çağrıları için kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi sağlandı.

Bu döküman ab.gov.tr sitesinde bulunan makaleden otomatik üretilmiştir