Karadeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı Ortak Programlama Komitesi Toplandı

Son Güncelleme: 10 Mayıs 2022

Başkanlığımızın Ulusal Otoritesi olduğu Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği  Programının 2021-2027 hazırlıklarını yürüten Ortak Programlama Komitesinin sekizinci toplantısı 10 Mayıs 2022 tarihinde çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Söz konusu toplantıya, ülkemizle birlikte programda yer alan Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, Moldova, Ukrayna, Gürcistan ve Ermenistan’dan Ulusal Otorite temsilcileri ile Avrupa Komisyonu, Programın Yönetim Makamı ve Ortak Teknik Sekretaryasından ve TESIM’den yetkililer katılım sağlamışlardır.

Başkanlığımızın Birlik Programları ve Sınır Ötesi İşbirliği Daire Başkanlığı uzmanlarınca temsil edildiği toplantıda Programın 2021-2027 Program belgesi revizyonu ve yeni dönem uygulama esasları ile stratejik çevre değerlendirmesi gibi hususlar tartışılmıştır.Tüm ülkeler tarafından prensipte uygun bulunan program belgesinin, Haziran ayı sonunda Avrupa Komisyonuna sunulmasına karar verilmiştir.

Bu döküman ab.gov.tr sitesinde bulunan makaleden otomatik üretilmiştir