Bulgaristan-Türkiye IPA SÖİ Programı 2021-2027 Dönemi Taslak Program Belgesi Kamuoyu İstişareleri ve Danışma Sürecine Katılım Daveti

Son Güncelleme: 23 Şubat 2022

INTERREG IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2021-2027 dönemi program belgesinin Avrupa Komisyonu'na(AK) resmi olarak iletilmesi öncesinde hazırlanan taslak belge program alanı olan Edirne ve Kırklareli illerimizde bulunan tüm paydaşlarımızın görüşüne sunulmaktadır.

INTERREG IPA Bulgaristan-Türkiye 2021-2027 dönemi taslak program belgesinin tam metni ve programın planlanan uygulamasına ilişkin en önemli bilgilerin sistematik olarak ve kısaca sunulduğu özetine aşağıdaki eklerden ulaşabilirsiniz.

İlgili paydaşların program belgesine ilişkin görüş ve önerilerini 2 Mart 2022 tarihine kadar isim, e-posta ve temsil ettikleri kurum/kuruluş bilgileri (varsa) ile birlikte cbcbgtr@ab.gov.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

 

Taslak Program Belgesi

Program Belgesi Özeti

Bu döküman ab.gov.tr sitesinde bulunan makaleden otomatik üretilmiştir