Mali İşbirliği Koordinasyon Kurulu Çevrimiçi Toplantısı Gerçekleştirildi

Son Güncelleme: 07 Temmuz 2020

Mali İşbirliği Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Katılım Öncesi Yardım Ulusal Koordinatörü olan Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı başkanlığında ilgili Bakanlıklarımız ve kurumlarımızın üst düzey yetkililerinin katılımıyla video konferans yöntemiyle 7 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleştirildi.

Sözkonusu toplantı Türkiye – AB mali işbirliği sürecinin eşgüdümü, izlenmesi ve değerlendirilmesi kapsamında, AB’den sağlanan fonların etkin, amacına uygun ve zamanında kullanımının teminine yönelik kararlar almak amacıyla gerçekleştirildi. Kurumlarımızla yakın işbirliğinde başlatmış olduğumuz Katılım Öncesi Yardım Aracının 2021-2027 yıllarını kapsayan üçüncü dönemine (IPA-III) ilişkin programlama süreçleri ve Birlik Programları hakkında katılımcılara bilgi sunulan toplantıda ayrıca, IPA-II Döneminin (2014-2020) uygulama süreci de ilgili kurumlarımızın katkılarıyla etraflıca ele alındı.

 

Bu döküman ab.gov.tr sitesinde bulunan makaleden otomatik üretilmiştir