“Her Sonuç Yeni Bir Başlangıç” Etkinliği Ankara’da düzenlendi

Son Güncelleme: 14 Ocak 2020

“Her Sonuç Yeni Bir Başlangıç” etkinliği Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanı Dr. Hakan Ertürk tarafından yapılan açılış konuşmaları ile başladı.

Sonuç Odaklı İzleme (ROM) Projesi’nin üçüncü dönemi ile AB tarafından sağlanan mali yardımlarla hayata geçirilmekte olan çevre, enerji, bölgesel ve kırsal kalkınma, sivil toplum, demokrasi ve yönetişim gibi projelerin ilgililik, verimlilik, etkinlik, etki ve sürdürülebilirlik kriterleri bakımından izlenmesi hedeflenmektedir. 

Etkinlik, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Mali İşbirliği Başkanı, Elçi Müsteşar Andre Etienne Lys’in “Projelerin Tasarımı ve Uygulanmasında İyi AB Örnekleri” sunumunun ardından Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan’ın moderatörlüğünde yapılan etki, sürdürülebilirlik ve iletişim konularının ele alındığı “Her Sonuç Yeni Bir Başlangıç” paneliyle devam etti. Etkinliğin son oturumu olan “IPA III için Hazırız” çalıştayında ise, IPA faydalanıcısı 16 bakanlığın temsilcileri Katılım Öncesi Mali Yardım Aracının üçüncü dönemi kapsamında etki, sürdürülebilirlik ve iletişim çalışmalarını değerlendirdi.

 

Bu döküman ab.gov.tr sitesinde bulunan makaleden otomatik üretilmiştir