Birlik Programları ve Sınır Ötesi İşbirliği Daire Başkanlığı

Son Güncelleme: 14 Eylül 2021

Birlik Programları ve Sınır Ötesi İşbirliğinden Sorumlu Daire Başkanı (BSDB) görevleri:

a) Sınır Ötesi İşbirliği Programlarını diğer ülkelerdeki yönetim makamları ile birlikte yönetmek, programlamak, izlemek, programların koordinasyonunu ve takibini sağlamak; Sınır Ötesi İşbirliği Programları için Ulusal Otorite fonksiyonunu yürütmek.

b) Avrupa Birliği program ve ajanlarına katılımın genel koordinasyonunu sağlamak, katılım sağlanan program ve ajansların yürütülme süreçlerinin izlenmesine, değerlendirilmesine ve etkinleştirilmesine yönelik faaliyetleri koordine etmek ve ülkemizin bu programlardan istifade etme oranının artırılması için gerekli tedbirleri almak.

c) IPA Çok ülkeli programın ülke içi koordinasyonunu sağlamak, ülkemizin bu programlardan daha fazla istifade etmesi için gerekli tedbirleri almak ve bu programla ilgili olarak Avrupa Komisyonu ile iletişimi yürütmek.

   

Telefon: +90 312 218 1373

Bu döküman ab.gov.tr sitesinde bulunan makaleden otomatik üretilmiştir