Sınır Ötesi İşbirliği Birimi

Son Güncelleme: 23 Ocak 2019

Türkiye, 2011/15 ve 2015/15 sayılı Başbakanlık Genelgelerinin ilgili hükümleri uyarınca IPA’nın 2007-2013 döneminde ikinci bileşeni, 2014-2020 döneminde ise beşinci politika alanı ve dokuzuncu öncelikli sektörü olan Sınır Ötesi İşbirliği kapsamında iki programa iştirak etmektedir. Bu Programlarda Başkanlığımız Ulusal Otorite görevini üstlenmektedir.

Bulgaristan-Türkiye IPA Sınır Ötesi İşbirliği Program alanını Türkiye’de Edirne ve Kırklareli illeri, Bulgaristan’da ise Yambol, Burgaz, Hasköy idari bölgeleri oluşturmaktadır. Program’ın 2007-2013 dönemindeki toplam bütçesi yaklaşık 32 milyon avro olup, bu tutarın 27 milyon avrosu AB katkısından, 4,8 milyon avrosu ise iki ülkenin ulusal katkısından oluşmaktadır. Bulgaristan- Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında 26 milyon avro tutarlı 138 adet proje 31.12.2016 tarihi itibariyle tamamlanmıştır. 

Bulgaristan ve Türkiye Cumhuriyeti arasında Sınır Ötesi İşbirliği Programının 2014-2020 döneminde uygulanması için tahsis edilen fon 29.642.894,12 avro olup bunun 25.196.460 avroluk kısmı Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) tarafından sağlanmıştır. Bulgaristan ve Türkiye ulusal eş-finansmanı ise proje ortaklarının onaylanmış bütçesinin % 15 ‘ini oluşturmakta olup iki ülke tarafından eşit olarak sağlanacaktır. Program kapsamında çevrenin ve sürdürülebilir turizm öncelikleri altındaki projelere destek sağlanmaktadır.

Programın 2014-2020 dönemine ait yaklaşık 11 milyon avro bütçeli teklif çağrısı 16 Kasım 2015 tarihinde açılmış olup, proje başvuruları 16.03.2016 tarihinde kabul edilmiştir. Birinci teklif verme çağrısı kapsamında toplam bütçesi yaklaşık 10 milyon avro tutarında 43 projenin sözleşmesi imzalanmış olup, tüm projelerin uygulama aşaması Temmuz 2019 itibariyle sona ermiştir. Programın ikinci teklif verme çağrısının duyurusu 10 Ocak 2018 tarihinde yayınlanmıştır.

Avrupa Birliği Başkanlığının Ulusal Otorite görevini yürüttüğü diğer Sınır Ötesi İşbirliği Programı ENPI Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı'dır. Avrupa Birliğinin Komşuluk Politikası altında yürütülen Program, ülkemizin IPA fonlarıyla katılım sağladığı çok taraflı bir işbirliği programıdır. Programda Türkiye’nin yanı sıra Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Romanya, Ukrayna ve Yunanistan da yer almaktadır. Programın alanına ülkemizden İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çankırı, Sinop, Samsun, Tokat, Çorum, Amasya, Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane illeri dahildir. 

Programın 2007-2013 dönemindeki toplam bütçesi 38 milyon avro olup bu tutarın 28 milyon avrosu ENPI (European Neighbourhood and Partnership Instrument) fonlarından 7 milyon avrosu ise IPA fonlarından karşılanmış ve ayrıca 3 milyon avro tutarında yararlanıcı ülkelerce eş finansman sağlanmıştır. 2007-2013 döneminde iki teklif çağrısına çıkılmış olup her iki teklif çağrısında 60 proje seçilirken bunlardan 39’u Türk ortaklı projelerdir. Bu dönemde sözleşmeye bağlanan 39 projeden 37’si uygulama dönemini tamamlamıştır, 2 proje ise uygulama sürecini tamamlamadan sonlandırılmıştır. Her iki teklif çağrısı altında Türk ortakların kullanımı için sözleşmeye bağlanan hibe tutarı ise 6,158 milyon avrodur.

Programın 2014-2020 döneminde uygulanması için tahsis edilen fon 49 milyon avro olup bu tutarın 39 milyon avroluk kısmı ENI (European Neighbourhood Instrument) katkısı; 10 milyon avroluk kısmı ise IPA katkısıdır. Ulusal eş finansmanlarla birlikte Programın toplam bütçesi 53,9 milyon avrodur. 2014-2020 döneminde işletmelerin ve girişimciliğin teşvik edilmesi ve çevrenin korunması öncelikleri altındaki projeler finanse dilecektir:

Programın 2014-2020 dönemi ilk teklif çağrısına 31.01.2017 tarihinde çıkılmış olup 31.05.2017’ye kadar başvurusu alınan proje önerilerin seçimi tamamlanmıştır. Seçilen projelerden bazılarının sözleşmeleri imzalanmış, bazılarınınsa imzalanma aşamasındadır. Birinci teklif verme çağrısı ile en az 3 en fazla 6 ortaklı projeler için 19,655 milyon avro hibe kullandırılacaktır. 

Ayrıca, Sınır Ötesi İşbirliği birimi, Çok Ülkeli Program toplantılarında da Ulusal Otorite işlevi görmektedir. 2014-2020 döneminde Çok Ülkeli Program şeklinde ismi değişen program 2007-2013 döneminde olduğu gibi yine IPA kapsamında aday ve potansiyel aday ülkelerin AB üyelik sürecini desteklemeyi amaçlamakta olup Avrupa Komisyonu tarafından merkezi olarak yürütülmektedir. İzlanda’nın adaylık perspektifi olmaması ve Hırvatistan’ın da AB’ye üye olmasından dolayı 2014-2020 döneminde programda aday ülke olarak Türkiye, Makedonya, Arnavutluk, Sırbistan ve Karadağ ile potansiyel aday ülke olarak Bosna-Hersek ve Kosova yer almaktadır. 

2007-2013 dönemi programlamasında temel alınan Çok Yıllı Planlama Belgesi (MIPD) yerine 2014-2020 programlamasında Çok Ülkeli Strateji Belgesi (MCSP) hazırlanmıştır. Bu strateji belgesine göre 2014-2020 döneminde ulusal programları tamamlayıcı reformlar ve yatırımlara yönelik eylemler desteklenmektedir. Bu kapsamda, demokrasi ve hukukun üstünlüğü ile rekabet edebilirlik ve büyüme alanlarına odaklanılmaktadır.

Çok Ülkeli Program, şu dört başlık altında destek sağlamaktadır:

-          Sektörel politikalar ve reformlara dair yatay destek,

-          Bölgesel yapılar ve ağlar,

-          Bölgesel yatırım desteği,

-          Bölgesel işbirliği.

Programın 2014-2020 dönemindeki bütçesi 2.959 milyon avro olup ancak 2014-2020 yıllarını içeren ilk dönemde 1.518 milyon avro tahsis edilecektir. Bu tutarın alanlara göre dağılımı ise %31 sektörel politikalar ve reformlara dair yatay desteğe, %5 bölgesel yapılar ve ağlara, %51 bölgesel yatırım desteğine, %13 ise bölgesel işbirliğine ayrılmaktadır.

Ayrıntılı bilgi için: https://cbc.ab.gov.tr/ 

 

Bu döküman ab.gov.tr sitesinde bulunan makaleden otomatik üretilmiştir