Erasmus+ Programı 2019 Teklif Çağrısını yayınladı

Son Güncelleme: 25 Ekim 2018

AB Programları AB’deki ortaklıklarla ortak vatandaşlık bilincinin oluşturulduğu ve Birlik çapındaki kurulan çok ülkeli ortaklıklarla birlikte çalışma kültürünün pekiştirildiği en önemli alanlardan bir tanesidir. Bu bağlamda ülkemizin aktif olarak katılım sağladığı AB Programlarının başında eğitim, gençlik ve spor alanlarında sunduğu öğrenim ve staj hareketliliği imkânlarıyla, bireylerin bilgi ve becerilerinin gelişimine, kurumların kapasitelerinin artırılmasına destek olan Erasmus + Programı gelmektedir.

 

Erasmus+ Programı, 7 yıllık toplam 14,8 milyar Avro bütçesiyle, 4 milyondan fazla kişiye eğitim, öğretim, iş tecrübesi ve gönüllü çalışma hareketliliği fırsatları sunmaktadır. Erasmus+ eğitim, gençlik ve spor alanındaki projeleri destekleyerek iş piyasalarının ve rekabetçi bir ekonominin ihtiyaç duyduğu becerilere sahip beşeri ve sosyal sermayenin gelişimine katkı sağlamaktadır.

 

Türkiye, 2004 yılından bu yana AB’nin eğitim ve gençlik programlarına katılmaktadır. 2014-2020 dönemi için Erasmus+ Programı'na katılım sağlayan 33 ülkeden biridir.

 

Erasmus+ Programı bünyesinde yürütülen faaliyetler iki farklı yolla desteklenmektedir. Ülke merkezli projeler ulusal ajanslar tarafından (ülkemizde Türkiye Ulusal Ajansı), merkezi projeler ise Avrupa Komisyonu Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan merkezi Brüksel’de bulunan Eğitim, Görsel-İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansı (EACEA) tarafından yürütülmektedir.

 

Her yıl yayınlanan Proje teklif çağrıları kapsamında 2019 yılı teklif çağrıları Avrupa Komisyonu tarafından yayınlandı. (https://bit.ly/2RcAOW5

2019 yılı Erasmus+ Program bütçesi, 2018 yılına göre 300 Milyon Avro artarak 3 Milyar Avro oldu.

Erasmus+ Programı 2019 teklif çağrısı kapsamında eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarında faaliyet gösteren kamu ya da özel kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları proje başvurusu yapabilir. Ayrıca, gençlik çalışmalarında aktif olan ancak tüzel kişilik olmayan gençlik grupları da hibe desteği için proje başvurusunda bulunabilir.

 

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları kapsamında 2004-2017 yılları arasında 121 binin üzerinde proje başvurusu alınmış, 29 binden fazla proje kabul edilmiş, toplam 1.02 milyar Avro hibe bu projeler için tahsis edilmiştir. Projeler vasıtasıyla bu güne kadar yaklaşık 480 bin vatandaşımıza yurt dışında eğitim, öğretim, staj ve gönüllülük faaliyetlerine katılma imkânı sağlanmıştır. Türkiye, yılda 10 binin üzerinde başvuru ile Erasmus+ Programı kapsamındaki 33 program üyesi ülke arasında en fazla proje başvurusu alan ülke konumundadır.

 

 

Detaylı Bilgi için: www.ua.gov.tr

Bu döküman ab.gov.tr sitesinde bulunan makaleden otomatik üretilmiştir