Sivil Toplum Diyaloğu II

Son Güncelleme: 01 Haziran 2017

  
 
 
Türkiye ve AB Sivil Toplum Diyaloğu Projesi


Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik süreci AB müktesebatına uyum çalışmaları ve yasal reformlar çerçevesinde hükümetler düzeyinde yürütülmektedir. Bu süreçte Türkiye ile AB vatandaşları arasında oluşan işbirliği ve diyalog müzakereleri tamamlayıcı niteliktedir. Diyaloğa duyulan ihtiyaçtan yola çıkarak AB, 2005 yılında, aday ülkeler ile AB sivil toplum kuruluşları arasında diyaloğun güçlendirilmesi için hedef ve önceliklerin belirlendiği bir strateji geliştirmiştir. Sivil Toplum Diyaloğu adı verilen bu stratejinin uygulanması, müktesebat uyumu ve reform sürecinin gerçekleştirilmesi ile eşit öneme sahiptir.

 

Sivil Toplum Diyaloğu, Türkiye'nin AB içinde tanıtımına katkı sağlarken, Türk vatandaşlarının da AB'nin değer ve politikalarını daha iyi anlamalarına olanak sağlayacaktır. Bu çerçevede iş dünyası, meslek örgütleri, sosyal ortaklar, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum örgütleri, gençlik, medya, kültürel faaliyetler Sivil Toplum Diyaloğu'nun hedef kitlesini oluşturmaktadır.

 

 

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği'nce (ABGS)  uygulanan Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki Sivil Toplum Diyaloğunun Geliştirilmesi Projesi (CSD I) Türkiye'deki belediyeler, meslek örgütleri, üniversiteler ve gençliğin AB ülkelerindeki muadilleriyle diyalog kurmalarına imkan sağlamıştır. 2009 yılının Kasım ayında uygulaması tamamlanan program kapsamında 119 projeye yaklaşık 19,5 Milyon Euro finansman sağlanmıştır.

 

Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki Sivil Toplum Diyaloğunun Geliştirilmesi Projesi'nin devamı niteliğindeki Türkiye ve AB Sivil Toplum Diyaloğu II Projesi (CSD II), Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı-IPA çerçevesinde 2007 Programına dahil edilmiştir. Söz konusu bu projenin genel amacı Avrupa Birliğinin dayandığı değerler, işlevi ve politikaları ile birlikte Türk tarihi ve kültürü de dahil olmak üzere Avrupa Birliği içerisinde Türkiye'nin daha fazla tanınması ve anlaşılmasını sağlamak ve bu sayede de gelecekteki genişlemenin fırsatları ve zorlukları konusunda farkındalık oluşmasını mümkün kılmaktır.

 

Türkiye ve AB Sivil Toplum Diyaloğu II Projesi, 2011 yılında faaliyetlerine başlamıştır. Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülen bu hibe programının bütçesi 5.3 Milyon Avro'dur. Bu çerçevede, Kültür & Sanat ve Tarım & Balıkçılık konularında faaliyet gösteren Türkiye ve AB STK'larının ortak projelerine destek sağlanmaktadır.

 

Söz konusu Proje küçük ölçekli hibe fırsatları sunan Mikro Hibe Programı aracılığıyla da tüm Türkiye'deki küçük ve yerel düzeydeki Sivil Toplum örgütlerine mali yardım sağlamayı amaçlamaktadır.

 

Kültür & Sanat Bileşeninden 19 proje; Tarım & Balıkçılık Bileşeninden ise 23 proje hibe almaya hak kazanmışlardır.

Ayrıntılı bilgi için: http://siviltoplumdiyalogu.org/

 

 

 

 

Türkiye ve AB Sivil Toplum Diyaloğu-II Kültür & Sanat Bileşeni Projeleri

 
 
 
 
 
 

  

 
Türkiye ve AB Sivil Toplum Diyaloğu-II Mikro Hibe Bileşeni Projeleri

 

 

 

 

Bu döküman ab.gov.tr sitesinde bulunan makaleden otomatik üretilmiştir