AB Müktesebatının Revizyonu Tamamlanmış Türkçe Çevirileri

Son Güncelleme: 10 Mayıs 2019


Çeşitli müzakere fasılları altında yer alan AB mevzuatı çevirileri ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından destek alınmak suretiyle dilbilimsel, teknik ve hukuki açıdan incelenmek suretiyle nihai hâle getirilmektedir.

Revize edilen çeviriler ayrıca TAIEX mevzuat veritabanlarından biri olan CCVista veritabanına aktarılmaktadır.

Revize edilmiş mevzuat çevirileri için aşağıda belirtilen Fasıl linklerine tıklayınız.

 

 

FASIL 28: Tüketicinin ve Sağlığın Korunması

FASIL  7: Fikri Mülkiyet Hukuku

FASIL 24: Adalet, Özgürlük ve Güvenlik

FASIL 10: Bilgi Toplumu ve Medya

FASIL 16: Vergilendirme

FASIL 23: Yargı ve Temel Haklar

Bu döküman ab.gov.tr sitesinde bulunan makaleden otomatik üretilmiştir