Yönetmelikler

Son Güncelleme: 04 Kasım 2015

Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği

Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

İç Kontrol Ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkındaki Yönetmelik

Taşınır Mal Yönetmeliği

Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği

Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik

Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Bu döküman ab.gov.tr sitesinde bulunan makaleden otomatik üretilmiştir