Kanunlar

Son Güncelleme: 04 Kasım 2015

5018 Sayılı Kanunu Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

6245 Sayılı Harcırah Kanunu

Bütçe Kanunları ve Ekleri için Tıklayınız

Bu döküman ab.gov.tr sitesinde bulunan makaleden otomatik üretilmiştir