Avrupa Birliği Hukuku Başkanlığı

Son Güncelleme: 22 Nisan 2010

Avrupa Birliği Hukuku Başkanlığı;


1) Hizmet birimlerinin talebi halinde, kamu kurum ve kuruluşlarınca hazırlanacak düzenlemelerin Avrupa Birliği müktesebatına uygunluğunu inceler ve görüş bildirir,

2) Avrupa Birliği hukuku ile organlarının kararları ve içtihatlarına ilişkin çalışmalar yapar ve görüş bildirir.
Bu döküman ab.gov.tr sitesinde bulunan makaleden otomatik üretilmiştir