Çeviri Eşgüdüm Başkanlığı

Son Güncelleme: 22 Şubat 2016

Çeviri Eşgüdüm Başkanlığı;


1) Türk ve Avrupa Birliği müktesebatının çeviri işlemlerini yapar ve koordine eder, bunlara ilişkin envanter çalışmalarını yürütür, yapılacak çevirilerin uygunluğunu denetler,

2) Avrupa Birliği terminolojisi veri tabanını oluşturur.
Bu döküman ab.gov.tr sitesinde bulunan makaleden otomatik üretilmiştir