ENGLISH
  Güncelleme: 14/05/2020

Katılım Öncesi AB Mali Yardımının (IPA) 2021-2027 Yıllarını Kapsayan Üçüncü Dönemi Başlıyor

Katılım Öncesi Yardım Aracının 2021-2027 yıllarını kapsayan üçüncü dönemi (IPA III) çalışmaları Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı başkanlığında tüm Bakanlıkların Bakan Yardımcılarının katılımı ile 13 Mayıs 2020 tarihinde yapılan dijital toplantı ile başlamıştır. 

Avrupa Birliği tarafından sağlanan hibe nitelikli IPA fonları Türkiye’nin AB müktesebatına uyumu ve uygulamasına yönelik kapasitesinin geliştirilmesi ile ekonomik ve sosyal uyuma yönelik kapasitelerinin oluşturulması hedefleri çerçevesinde yürütülen proje ve programlar vasıtasıyla kullanılmaktadır.

Bu kapsamda Türkiye bir aday ülke olarak 2002-2020 yılları arasında demokrasi ve yönetişim, hukukun üstünlüğü ve temel haklar, çevre ve iklim eylemi, ulaştırma, enerji, rekabet edebilirlik ve yenilikçilik, eğitim, istihdam ve sosyal politikalar, tarım ve kırsal kalkınma alanındaki muhtelif projeler ve programlar vasıtasıyla toplam 9,3 milyar avro kadar kaynak kullanmıştır. 

IPA’nın yeni dönemi çalışmalarını başlatmak amacıyla 13 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleştirilen Mali İşbirliği Koordinasyon Kurulu toplantısında IPA’nın 2021-2027 yıllarını kapsayacak yeni dönemi hakkında AB Başkanlığı tarafından Bakanlıklara bilgi verilmiş ve Bakan Yardımcıları tarafından yürütülen proje hazırlıkları hakkında değerlendirme yapılmıştır. Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Kaymakcı toplantıda, Komisyonun IPA’nın 2021-2027 yıllarını kapsayacak yeni dönemi için yedi aday ülkeye yaklaşık 14 milyar avroluk bir bütçe ayırdığını ve ülke tahsisatlarının olmayacağı bu yeni dönemde performansa dayalı rekabetçi bir programlama süreci yürütüleceğini ifade ederek, ülke olarak  IPA III dönemi fonlarından azami ölçüde yararlanmak amacıyla  ulusal ve AB uyum öncelikleri ile azami ölçüde uyumlu ve hemen uygulamaya geçebilecek şekilde olgun projelerin geliştirilmesi için tüm Bakanlıklar ile uyum içinde çalışmaya başlanıldığına vurgu yapmıştır.

Basınımıza saygıyla duyurulur.

 Güncelleme: 14/05/2020 / Hit: 6,705