ENGLISH
  Güncelleme: 08/01/2019

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Sivil Toplum Destek Programının Açılış Etkinliğine Katıldı

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı’nın faydalanıcısı olduğu, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracının (IPA) sivil toplum sektörü altında desteklenen Sivil Toplum Destek Programı’nın açılış etkinliği 8 Ocak 2019 tarihinde Ankara Anadolu Downtown Otel’de gerçekleştirildi. Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanı Mehmet Selim Uslu’nun katılımları ile gerçekleştirilen açılış programında Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen ve ilgili program kapsamında hibe almaya hak kazanan çok sayıda sivil toplum kuruluşu (STK), kamu ve ilgili diğer kurum temsilcileri ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, yaptığı açılış konuşmasında Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde sivil toplumun önemli bir itici güç olduğunu belirterek, bu süreçte sivil topluma verilen önemin altını çizdi.

Programda, önceki dönemlerde aldıkları Avrupa Birliği mali destekleri ile çeşitli başarılara imza atan sivil toplum kuruluşu temsilcileri de ilham veren proje deneyimlerini paylaştılar.

Sivil Toplum Destek Programı

Sivil Toplum Destek Programı-I, sivil toplum sektörü çatısı altında yürütülen programlardan birisidir. STK'ların karar alma mekanizmalarına daha etkin katılımlarını, kamu sektörü ve STK'lar arasındaki ulusal ve yerel düzeydeki işbirliğinin güçlendirilmesini, STK’ların idari, savunuculuk ve iletişim becerilerinin geliştirilmesini desteklemektedir. Program, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracının 2014 programı kapsamında finanse edilmektedir. Sivil Toplum Destek Programı altında “Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı” ile “Yerel STK’lar Hibe Programı” adıyla iki farklı destek programı ve bunların yürütülmesine katkı sağlamak adına bir hizmet sözleşmesi uygulanmaya başlamıştır.

“Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı” mali ve idari açıdan güçlü ve daha önce proje deneyimi olan sivil toplum kuruluşlarının geliştirecekleri ortaklıkları ve ağları destekleyerek, bu ortaklıklar ve ağlar vasıtasıyla kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi ve sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerini geliştirilmeyi hedeflemektedir. Hibe programı kapsamında çeşitli temalarda ortaklıklar kuran 10 sivil toplum kuruluşu yaklaşık 4.300.000 avro hibe desteği almaya hak kazanmıştır.

“Yerel STK’lar Hibe Programı”nın toplam bütçesi ise yaklaşık 2.100.000 avro olup yerel düzeyde çalışmalar yürütmek üzere 15 farklı ilden 38 sivil toplum kuruluşu aldıkları hibe ile idari kapasitelerinin artırılmasını, savunuculuk ve iletişim becerilerinin geliştirilmesini hedefleyen çalışmalarını hayata geçirecektir.

Sivil Toplum Sektörü ve bu kapsamda yürütülen çalışmalar ile proje detaylarına ilişkin ayrıntılı bilgiye www.siviltoplumsektoru.org adresinden ulaşılabilir.

 


Diğer Etkinlikler

Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 

Güncelleme: 08/01/2019 / Hit: 3,703