ENGLISH
  Güncelleme: 09/05/2019

AB’ye Katılım için Ulusal Eylem Planı

64. Hükümet 2016 Yılı Eylem Planı çerçevesinde güncellenen AB’ye Katılım İçin Ulusal Eylem Planı, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Büyükelçi Volkan Bozkır tarafından 26 Şubat 2016 tarihinde kamuoyu ile paylaşılmıştır.

2016-2019 dönemini kapsayan Eylem Planı, ülkemizin AB sürecinde atacağı adımları, hem mevzuat uyumu, hem de kurumsal ve idari tedbirler çerçevesinde somut bir biçimde ortaya koymaktadır.


AB’ye Katılım için Ulusal Eylem Planı için tıklayınız


Güncelleme: 09/05/2019 / Hit: 7,690