ENGLISH
  Güncelleme: 25/05/2015

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Büyükelçi Volkan BOZKIR'ın 25 Mayıs Etik Günü Mesajı

Devlet teşkilatı ve kamu kurumları insanlar içindir. İnsanı çıkardığımızda, bu yapılardan geriye sadece soyut mevzuat ve fiziki mekânlar kalır. Bu sebeple, devlet teşkilatının insana sunduğu hizmetler de, insanlık onuruna yakışır nitelikte olmalıdır.

Devletimiz halkının günlük yaşamını kolaylaştırmayı, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı, verimli ve etik değerlere uygun biçimde karşılamayı, verdiği hizmetin kalitesini durmadan daha ileriye götürmeyi ve böylece toplumun memnuniyetini artırmayı şiar edinmiştir.

Kamu yönetiminde etik dışı davranışları önleyebilmek; güçlü bir siyasi irade ve yasal alt yapı, etkin hesap verebilirlik mekanizmaları, olabildiğince somut ve net olarak belirlenmiş etik davranış kuralları, etik konularda gözetim, denetim ve rehberlikte bulunacak eşgüdüm sağlayıcı kurumlar ve sivil denetim işlevi görecek etkin bir sivil toplumun varlığı ile mümkündür.

Ülkemiz, Avrupa Birliği’ne tam üyelik yolunda, ekonomisinden yargı ve temel haklara, sivil toplumla ilişkilerden tüketici haklarına kadar her alanda gerçekleştirdiği yasal ve kurumsal reformları, güçlü bir siyasi irade ile etik davranış kurallarını geliştirerek sürdürülebilir kılmaya çalışmaktadır.

Bu anlayışla, 25 Mayıs Etik Günü’nü kutlar, yürüdüğümüz yolda etik yönetim anlayışından taviz vermeksizin ilerlemeye devam etme kararlılığımızı bir kez daha vurgulamak isterim.Güncelleme: 25/05/2015 / Hit: 3,788