ENGLISH
  Güncelleme: 10/05/2019

AB Müktesebatının Revizyonu Tamamlanmış Türkçe Çevirileri


Çeşitli müzakere fasılları altında yer alan AB mevzuatı çevirileri ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından destek alınmak suretiyle dilbilimsel, teknik ve hukuki açıdan incelenmek suretiyle nihai hâle getirilmektedir.

Revize edilen çeviriler ayrıca TAIEX mevzuat veritabanlarından biri olan CCVista veritabanına aktarılmaktadır.

Revize edilmiş mevzuat çevirileri için aşağıda belirtilen Fasıl linklerine tıklayınız.

 

 

FASIL 28: Tüketicinin ve Sağlığın Korunması

FASIL  7: Fikri Mülkiyet Hukuku

FASIL 24: Adalet, Özgürlük ve Güvenlik

FASIL 10: Bilgi Toplumu ve Medya

FASIL 16: Vergilendirme

FASIL 23: Yargı ve Temel Haklar


Güncelleme: 10/05/2019 / Hit: 29,717