ENGLISH
  Güncelleme: 18/02/2016

AB Müktesebatının Revizyonu Tamamlanmış Türkçe Çevirileri


Avrupa Birliği müktesebatının Türkçe çevirilerinin Bakanlığımız koordinasyonunda revize edilmesi amacıyla başlatılan çalışmalar çerçevesinde
ilgili kamu kurum kuruluşlarının Çeviri Temas Kişileri ve Çeviri Revizyon Grubu temsilcilerinin katılımıyla Bakanlığımızda düzenlenen çeviri revizyon toplantılarında, çeşitli müzakere fasılları altında yer alan AB müktesebatı Türkçe çevirileri dilbilimsel, teknik ve hukuki açıdan incelenmek suretiyle nihai hâle getirilmektedir.

Revize edilen çeviriler ayrıca TAIEX mevzuat veritabanlarından biri olan CCVista veritabanına aktarılmaktadır.

Revize edilmiş mevzuat çevirileri için aşağıda belirtilen Fasıl linklerine tıklayınız.

 

FASIL 28 Tüketicinin ve Sağlığın Korunması

FASIL  7 Fikri Mülkiyet Hukuku

FASIL 24 Adalet, Özgürlük ve Güvenlik

FASIL 10 Bilgi Toplumu ve Medya

FASIL 16 Vergilendirme

FASIL 23 Yargı ve Temel Haklar


Güncelleme: 18/02/2016 / Hit: 29,258