ENGLISH
  Güncelleme: 13/06/2019

AB Mevzuatı Çeviri Rehberi ve AB Mevzuatı Çeviri Rehberi Ekler Kitapçığı

 

 

AB Mevzuatı Çeviri Rehberi ve AB Mevzuatı Çeviri Rehberi Ekler Kitapçığı 

 

2017 yılında Avrupa Birliği Bakanlığı Çeviri Eşgüdüm Başkanlığınca, Avrupa Birliği (AB) mevzuatının Türkçeye çevrilmesinde ve çevirilerin dilbilimsel ve hukuki revizyonunun yapılmasında uyulması gereken başlıca kuralları belirlemek amacıyla "AB Mevzuatı Çeviri Rehberi" ve söz konusu Rehber’in eki niteliğinde olan “AB Mevzuatı Çeviri Rehberi Ekler Kitapçığı” hazırlanmıştır. Söz konusu Ekler Kitapçığı, “AB Mevzuatı Çeviri Rehberi” ile birlikte okunmalıdır.


AB Mevzuatı Çeviri Rehberi ve AB Mevzuatı Çeviri Rehberi Ekler Kitapçığı için tıklayınız.


Rehber'de ve Ekler Kitapçığı’nda, Avrupa Birliği Konseyi veya Konsey ve Avrupa Parlamentosu tarafından çıkarılan tüzük, direktif, karar ve Konsey tarafından çıkarılan tavsiye kararları temel alınarak, bu düzenlemelerin çevrilmesinde kullanılacak terminoloji, uyulacak dilbilgisi kuralları ve şekilsel özellikler belirlenmiş ve örnek çeviri kalıpları verilmiştir.

AB mevzuatının çevrilmesinde ve çevirilerin revizyonunun yapılmasında bu Rehber ve Ekler Kitapçığı ile Avrupa Birliği Genel Sekreterliği tarafından 2009 yılında yayımlanan "Avrupa Birliği Terimleri Sözlüğü" esas alınacaktır.

 

 


 

 

 

 


Güncelleme: 13/06/2019 / Hit: 32,317