ENGLISH
  Güncelleme: 08/07/2021

Stratejik Cevap Belgesi Kamu İstişare Süreci

Stratejik Cevap Belgesi'nin kamu ile istişare edilmesindeki amaç, Katılım Öncesi Yardım Aracı'nın (IPA) planlama ve programlama aşamalarındaki şeffaflığının artırılması ve hem içinde bulunduğumuz dönemde hem de gelecekte gerçekleştirilecek projelerin amaca uygun ve faydalı olmasının temin edilmesidir.

Avrupa Birliği 2021-2027 yıllarını kapsayacak IPA III dönemi kapsamında sunulacak mali destek için çalışmalara başlamıştır. Aday ülkelerin dönem başında strateji belgesi hazırlaması ve bu belgede ülkeyi AB üyeliğine yaklaştırma amacı ile katılım öncesi yardımı nasıl kullanacağını açıklaması gerekmektedir. Söz konusu belge Stratejik Cevap Belgesi olarak adlandırılmaktadır ve bu belge 2021-2027 yılları için sağlanacak olan mali desteğin temellerini ortaya koymaktadır. Kamu nezdinde AB’ye uyum politikalarının görünürlüğünü artırmak ve kamu kurumlarının hesap verebilirliğini geliştirmek amacıyla her aday ülkenin Stratejik Cevap Belgesi ile ilgili bir kamu istişare süreci yürütmesi beklenmektedir.

IPA fonlarının müzakeresi ve stratejik yönetimi konusundaki ana sorumluluk Avrupa Birliği Başkanlığı’na aittir. AB Başkanlığı katılım öncesi yardımın müktesebatın tüm fasılları ile bağlantılı konu başlıklarında etkili ve etkin bir biçimde uygulanmasını temin etmek amacıyla ilgili Bakanlıklar ve kurumlar ile birlikte çalışma yürütmektedir. IPA III paydaşları tüm kamu kurumlarını, devlet dışı aktörleri (örn., sivil toplum kuruluşları, sendikalar, üniversiteler, araştırma kurumları, ticaret ve meslek odaları, vb.) ve ayrıca özel hukuk uyarınca kurulan tüzel kişilikleri kapsamaktadır. Stratejik Cevap Belgesi’nin içeriğine yönelik olarak, tüm bu kurum ve kuruluşlardan katkı sunmaları beklenmektedir.

Stratejik Cevap Belgesi Kamu İstişare Sürecine buradan katılabilirsiniz.

 

 


Diğer Etkinlikler

Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 

Güncelleme: 08/07/2021 / Hit: 5,743