ENGLISH
  Güncelleme: 29/05/2020

Ufuk 2020 Stratejik Konfigürasyon Program Komitesi Toplantısı İnternet Üzerinden Gerçekleştirildi

AB'nin bilim, araştırma, inovasyon politika alanlarında Birlik Programı olan Ufuk 2020 Programı Komitesi, 29 Mayıs 2020 tarihinde internet üzerinden toplandı. Program katılımcısı ülkelerin temsil edildiği Komite toplantısına, Programın ülkemizde yürüten TÜBİTAK temsilcileri ile AB Programları genel koordinasyonunu sağlayan Başkanlığımız temsilcileri Birlik Programları ve Sınır Ötesi İşbirliği Dairesi Başkanlığından AB İşleri Uzmanları Dr. Petek Karatekelioğlu ve Arzu Akar katılım sağladı.

Avrupa Komisyonu tarafından Programın 2018-2020 yılı çalışma programındaki güncellenmesi çalışmaları hakkında bilgi verildi. Ufuk 2020 Programı uygulanmasında COVID19 dolayısıyla meydana gelen değişiklikler ve mevcut duruma COVID-19 problemine çözüm arayışlarında Programın katkıları ve 2020 yılı çağrılarına dikkat çekildi.

Toplantı gündeminde Avrupa Yeşil Düzeni çağrısına yönelik çalışmalar da ele alındı. Bu bağlamda, Avrupa Komisyonu tarafından halen sürmekte olan Avrupa Yeşil Düzen çağrısı çalışmalarına ilişkin bilgi verilmiş, tasarımının tüm ilgili paydaşların katılımlarıyla sürdüğüne ve çağrının bu yıl içerisinde erken sonbahar döneminde yayınlanmasının ve başvuruların 2021 yılı Ocak ayı sonuna kadar yapılmasının beklendiğine dikkat çekilmiştir.

Avrupa Yeşil Düzen çağrısı hakkında daha fazla bilgi için: https://ufuk2020.org.tr/tr/haberler/avrupa-yesil-mutabakat-cagrisi-anketi

Ufuk 2020 Programı hakkında https://ufuk2020.org.tr/en/contact-info ve  https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en adreslerinden ayrıntılı bilgiye ulaşılabilir.


Diğer Etkinlikler

Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 

Güncelleme: 29/05/2020 / Hit: 5,260