ENGLISH
  Güncelleme: 11/02/2019

Demokrasi ve İnsan Hakları için AB Aracı Teklif Çağrısı

Demokrasi ve İnsna Hakları için AB Aracı teklif çağrısı Avrupa Komisyonunun EuropeAid sayfasında yayımlanmıştır.  Genel hedefi sivil toplum kuruluşlarının desteklenmesi yoluyla insan hakları ve temel özgürlüklerin korunması ve ilerletilmesine katkı sağlamak olan programın özel hedefi; yerel ve ulusal düzeyde insan hakları politikalarının oluşturulması, uygulanması ve izlenmesinde sivil toplumun katılımının güçlendirilmesidir. Program kapsamında hak temelli yaklaşım benimseyen sivil toplum kuruluşlarının desteklenmesi hedeflenmektedir.

Teklif çağrısının öncelikleri:

  • Kadın hakları, cinsiyet temelli şiddet, LGBTI hakları
  • İşkence ve kötü muamelenin engellenmesi
  • İfade, din, medya, örgütlenme özgürlüğü
  • Çocuk hakları,
  • Cezaevi sisteminin ve cezaevlerindeki insan haklarının iyileştirilmesi
  • Ayrımcılıkla mücadele, kültürel haklar ve azınlık hakları
  • Mülteci ve göçmen hakları
  • Sosyal haklar ve eşit fırsatlar
  • Adalete erişim ve adil yargılama hakkı

Program kapsamında proje başına 200.000-500.000 Avro arası hibe desteği verilecektir.

Ön teklif için son başvuru tarihi 12 Mart 2019 olan program hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.


Güncelleme: 11/02/2019 / Hit: 5,577