ENGLISH
  Güncelleme: 15/09/2017

İstihdam ve Sosyal Yenilik (EaSI) Programının ülkemizdeki koordinasyonu 2020 yılına kadar Bakanlığımız tarafından yürütülecektir.

Ülkemiz, AB'nin sosyal politka alanındaki Birlik Programı olan İstihdam ve Sosyal Yenilik (Employment and Social Innovation - EaSI) Programına 2015 yılından beri katılım sağlamaktadır.

Nitelikli ve sürdürülebilir istihdam, yeterli sosyal korumanın temini, sosyal dışlanma ve yoksullukla mücadele ile çalışma şartlarının iyileştirilmesi hususlarına destek verilmesi amacıyla uygulanan Program, PROGRESS (Programme for Employment and Social Solidarity-İstihdam ve Sosyal Dayanışma Programı), EURES (European Network for Employment Services-Avrupa İstihdam Hizmetleri Ağı)  ve Mikrofinans/Sosyal Girişimcilik olmak üzere 3 bileşenden oluşmaktadır. EURES ayağının aday ülkelerin katılımına açık olmaması nedeniyle ülkemiz bu ayağa katılım sağlamamaktadır.

EaSI Programının Mayıs 2015-Eylül 2017 döneminde ülkemizdeki koordinayonu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülmüş olup, uygulama döneminin sonu olan 2020 yılına kadar Programın ülkemizdeki koordinayonu Bakanlığımız tarafından yürütülecektir.

Program ile ilgili ayrıntılı bilgiye Bakanlığımızın www.ab.gov.tr/EaSI  ve Avrupa Komisyonun http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=en sayfalarından, açık çağrılara ise Bakanlığımızın www.ab.gov.tr/teklif-cagrilari_46194.html#easi ve Avrupa Komisyonun http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en sayfalarından ulaşılabilmektedir.

 

 


Güncelleme: 15/09/2017 / Hit: 7,296