ENGLISH
  Güncelleme: 29/05/2019

ABİS kapsamında önceki dönemde gerçekleştirilen Sivil Toplumla Diyalog Toplantıları

 

 

Avrupa Birliği İletişim Stratejisi (ABİS)'in temel öğelerinden biri olan sivil toplum kuruluşları ile istişare kanallarının geliştirilmesi amacıyla Avrupa Birliği Bakanlığı 2009 ve 2013 yılları içerisinde 6 kez sivil toplum kuruluşları ile bir araya geldi. Avrupa Birliği'ne katılım sürecinde sivil toplum kuruluşlarının hayati rollerinin vurgulandığı ve Avrupa Birliği yolunda sivil toplumla iletişimin güçlendirildiği bu toplantılardan ilki 6 Mart 2009'da Ankara'da, ikincisi 18 Haziran 2009'da Ankara'da, üçüncüsü 13 Şubat 2010'da İstanbul'da, dördüncüsü 11 Aralık 2010'da İstanbul'da, beşincisi 14 Şubat 2012'de İstanbul'da ve altıncısı 19 Ocak 2013'te İstanbul'da düzenlendi.

1. Sivil Toplumla Diyalog Toplantısı (Ankara, 6 Mart 2009)

2. Sivil Toplumla Diyalog Toplantısı (Ankara, 18 Haziran 2009)

3. Sivil Toplumla Diyalog Toplantısı (İstanbul, 13 Şubat 2010)

4. Sivil Toplumla Diyalog Toplantısı (İstanbul, 11 Aralık 2010)

5. Sivil Toplumla Diyalog Toplantısı (İstanbul, 14 Şubat 2012)

6. Sivil Toplumla Diyalog Toplantısı (İstanbul, 19 Ocak 2013)


Güncelleme: 29/05/2019 / Hit: 8,557