ENGLISH
  Güncelleme: 17/11/2014

Bakanlığımız ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Arasında İmzalanacak Protokol'e İlişkin Basın Duyurusu

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci, Büyükelçi Volkan Bozkır ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık tarafından “Avrupa Birliği Bakanlığı ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Arasında Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Üyelik Sürecinde Ortak Tutum ve İşbirliğine Yönelik Protokol” imzalanacaktır

 

Bilindiği üzere Avrupa Birliği üyeliği hedefi, yarım asırdan bu yana Türkiye Cumhuriyeti için bir devlet politikası olmuş, Türkiye’nin evrensel değerleri savunan ve bu değerleri kucaklayan vizyonunun en önemli parçası olarak görülmüştür.

AB’ye katılım süreci, vatandaşlarımızın refah düzeyleri ve hayat standardını yükseltmek adına birçok reformu beraberinde getirmiştir. Bu çerçevede “Yeni Avrupa Birliği Stratejimiz”in “Sosyo-Ekonomik Dönüşümde Süreklilik” hedefinin gerçekleştirilmesi anlamında, Türkiye sanayisinin AB ve küresel düzeyde rekabet edebilirliğinin arttırılması büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda, kalkınmanın ana eksenlerinden olan AB standartlarında ve güçlü Ar-Ge altyapısına sahip yüksek katma değerli bir sanayi için, Avrupa Birliği ile ilişkilerden ve bilim, sanayi ve teknoloji politikalarından sorumlu iki Bakanlığımız arasındaki işbirliği özel bir önem taşımaktadır.

Bu bağlamda daha önce mutabık kalındığı üzere, 18 Kasım 2014 tarihinde saat 12.00’de, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci, Büyükelçi Volkan Bozkır ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık tarafından, kurumlar arası ileri düzey işbirliğinin bir yansıması olarak  “Avrupa Birliği Bakanlığı ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Arasında Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Üyelik Sürecinde Ortak Tutum ve İşbirliğine Yönelik Protokol” imzalanacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Güncelleme: 17/11/2014 / Hit: 7,966