ENGLISH
  Güncelleme: 03/08/2011

AB Yenilikçilik Kongresi Stant Başvuruları

AB 2020 Stratejisinin temel girişimlerinden bir tanesi olan "Innovation Union" bağlamında düzenlenecek ilk Yenilikçilik Kongresi, 5-6 Aralık 2011 tarihlerinde Brüksel'de gerçekleştirilecektir. Kongreye, üst düzey siyasetçiler, işadamları, üniversite ve araştırma enstitüsü yöneticileri, bankacılar, yatırımcılar ve ilgili tüm paydaşların da içinde bulunduğu yaklaşık 1200 kişinin katılması beklenmektedir.

Kongre çerçevesinde, ülkemizin de dâhil olduğu AB Araştırma ve Geliştirme için Çerçeve Programları ve AB Rekabet Edebilirlik ve Yenilikçilik Çerçeve Programları tarafından desteklenen ve tamamlanmış veya halen devam etmekte olan, ancak somut bazı çıktıları sunulabilecek şekilde belli bir aşamaya gelmiş projelerin sergileneceği bir "fuar" etkinliği de düzenlenecektir.

Söz konusu fuarda projelerini sergilemek üzere ülkemizden kuruluşlar da stant başvurusunda bulunabilecektir. Stant başvurusunda bulunmak için son başvuru tarihi 30 Ağustos 2011'dir. Ayrıntılı bilgiye aşağıdaki adresten erişim mümkündür;

   http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=ic2011

Yapılan başvurular Komisyon tarafından değerlendirilecek ve sergilenmeye layık görülen projeler için stant alanı, internet, elektrik, mobilya gibi temel ihtiyaçlar karşılanacak; seyahat, ikamet, makine ve teçhizat ihtiyaçları, teçhizatın nakliyesi ve sigortası ile ilgili masraflar ise karşılanmayacaktır. Gerekli bu tür masrafların, projelerin tanıtım (dissemination) bütçelerinden karşılanması beklenmektedir.

AB Programları kapsamında ülkemizin bugüne kadar gerçekleştirmiş olduğu başarılı çalışmaların etkin bir uluslararası platformda ortaya konması imkânını vereceği düşünülen bahsekonu sergiye ülkemizden uygun proje sahiplerinin katılımları, Türkiye'nin bilinirliğinin artmasıyla birlikte olası yeni proje ortaklıkları için de önemli bir fırsat oluşturacaktır.

 Güncelleme: 03/08/2011 / Hit: 12,165