ENGLISH
  Güncelleme: 06/06/2017

İç Koordinasyon ve Uyum Komitesi

Avrupa Birliği müktesebatına uyum çalışmalarının ve tam üyelik müzakerelerinin yürütülmesi ile müzakerelerin ve uygulamanın koordinasyonu amacıyla İç Koordinasyon ve Uyum Komitesi kurulmuştur. 

Avrupa Birliği Bakanının başkanlığında kamu kurumlarının üst düzey yöneticilerinden oluşan AB Daimi Temas Noktalarının (Müsteşar/ Müsteşar Yardımcıları) katılımıyla yapılan IKUK toplantılarında, AB’ye uyum sürecinde yapılan çalışmalar ve atılması gereken adımlar değerlendirilmektedir. 

Komitenin üç ayda bir olağan olarak toplanması öngörülmekle birlikte son İKUK Toplantısı 26 Şubat 2016 tarihinde yapılmıştır. İKUK toplantıları, kamu kurum ve kuruluşlarıyla, müzakere sürecine ilişkin bir durum değerlendirmesi yapma ve Avrupa Birliği müktesebatına uyum ve uygulamaya ilişkin çalışmaları yönlendirme açılarından en önemli platformlardan biridir.

İKUK çalışma usul ve esaslarını düzenleyen "Avrupa Birliği Bakanlığı İç Koordinasyon ve Uyum Komitesinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik"  13 Temmuz 2012 tarih ve 28352 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.


Güncelleme: 06/06/2017 / Hit: 28,477