ENGLISH
  Güncelleme: 08/07/2019

İç Koordinasyon ve Uyum Komitesi

Avrupa Birliği müktesebatına uyum çalışmalarının ve tam üyelik müzakerelerinin yürütülmesi ile müzakerelerin ve uygulamanın koordinasyonu amacıyla İç Koordinasyon ve Uyum Komitesi kurulmuştur. 

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanının başkanlığında kamu kurumlarının üst düzey yöneticilerinin katılımıyla yapılan IKUK toplantılarında, AB’ye uyum sürecinde yapılan çalışmalar ve atılması gereken adımlar değerlendirilmektedir. 

Komitenin üç ayda bir olağan olarak toplanması öngörülmüştür. İKUK toplantıları, kamu kurum ve kuruluşlarıyla, müzakere sürecine ilişkin bir durum değerlendirmesi yapma ve Avrupa Birliği müktesebatına uyum ve uygulamaya ilişkin çalışmaları yönlendirme açılarından en önemli platformlardan biridir.


Güncelleme: 08/07/2019 / Hit: 29,189